Date de contact:
Adresa :  Aleea Privighetorilor, nr. 1-3, Sector 1, București
Telefon: 021.3175523
 

    Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe trei facultăţi:

    Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

    Tot Facultatea de Poliţie pregăteşte şi ofiţeri de poliţie şi poliţie de frontieră licenţiati în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) "Ştiinţe sociale", ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe juridice", domeniul de ierarhizare (DII) "Drept", domeniul de licenţă (DL) "Drept", specializarea "Drept", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi.

    În cadrul Facultăţii de Pompieri se specializează ofiţeri pompieri, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe inginereşti”, ramura de ştiinţe (RSI) "Inginerie civilă", domeniul de ierarhizare (DII) "Inginerie civilă şi instalaţii", domeniul de licenţă (DL) "Ingineria instalaţiilor", specializarea "Instalaţii pentru construcţii - pompieri", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi.

    Facultatea de Arhivistică, care pregăteşte arhivişti, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe umaniste şi arte”, ramura de ştiinţe (RSI) "Istorie", domeniul de ierarhizare (DII) "Istorie", domeniul de licenţă (DL) "Istorie", specializarea "Arhivistică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

    În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează Colegiul National de Afaceri Interne (CNAI) ce are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregatirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor categorii de personal din ţara şi din străinătate, precum şi o Şcoală Doctorală.