TESTUL DE VERIFICARE A CUNOAȘTERII REGULILOR DE CIRCULAȚIE

     se susține în fiecare LUNI și JOI, începând cu ora 10.00, la sediul Serviciului Rutier din Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 28, în sala special destinată acestei activități, cu acces din zona ghișeelor de lucru cu publicul. Susținerea testării se face urmare a unei programări prealabile la ghișeelor Serviciului Rutier sau telefonic la numerele 0268409813/0268409965, precum și prin intermediul aplicației de programări online.

    Conform prevederilor art. 104, 106 și 1061  din O.U.G. 195/2002 rep., testul se susține la orice serviciu al poliției rutiere, după cum urmează :

  1. în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
  • conducerea sub influența alcoolului
  • nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident cu pagube materiale
  • 180 zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. (c) și (d) din O.U.G. 195/2002 rep.   

     ​Dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare, aceasta se prelungește de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile.                                              

  1. la cerere, în vederea reducerii cu o treime a perioadei de suspendare, testul se susține până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare aplicată pentru săvârșirea unor contravenții.

     Perioada de suspendare se reduce doar dacă titularul a fost declarat admis la testul de verificare în termenul menționat și a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea contravenției.

Conducătorul auto NU BENEFICIAZĂ de reducerea perioadei de suspendare, dacă:

  • suspendarea s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. (a) sau art. 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 rep.    
  • perioada de suspendare a fost majorată, conform legii
  • perioada de suspendare este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare dintre care cel puțin una este prevăzută de art. 102 alin. (3) sau 102 alin. (4) din O.U.G. 195/2002 rep. 
  • a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări