Șeful Serviciului Rutier - Comisar șef de poliție Dan Oprea

Audiențe:
Marți : 10:00 - 11:00
 

e-mail: circulatie@bv.politiaromana.ro

Detalii

Adjunct al Șefului Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov - Comisar de poliție Radu Boboia

Audiente:
Luni: 10:00 - 12:00
Miercuri: 11:00 - 13:00

Detalii

Șeful Serviciului Cabinet - Comisar șef de poliție Ionuț Marin

 

 

Detalii

Șeful Serviciului Resurse Umane- Inspector principal de poliție Ionuț Adrian Cîrstea

 

~~MISIUNE
Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, subordonată direct inspectorului șef și funcțional Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la planificarea structurală, recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională ,precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.
PRINCIPALELE ATRIBUȚII:
• asigură aplicarea unitară a legilor, hotărârilor Guvernului României, ordinelor ministrului afacerilor interne, dispoziţiilor directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, a celor emise de inspectorul general al Poliţiei Române şi a instrucţiunilor cu caracter intern, referitoare la realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane în Poliţia Română, respectiv la inspecţia muncii şi securitatea şi sănătatea în muncă;
• asigură realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane privind recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, conduita, cariera, motivarea, compensarea, evidenţa, prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul din Inspectoratul de Poliție Județen Brașov, analiza posturilor şi planificarea resurselor umane;
• asigură încadrarea statului de organizare a subunitaților cu personalul necesar, conform atribuțiilor ce le revin;
• coordonează, controlează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de formare iniţială şi continuă la nivelul inspectoratului;
• organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi specifice care privesc poliţiştii în rezervă, retragere şi veteranii de război.
 

Detalii