Atribuții ale  Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase :
- desfășoară activități specifice pentru prevenirea și descoperirea faptelor prin care se încalcă regimul armelor, munițiilor, materiilor explozive, substanțelor toxice și altor produse periculoase;       
- constată și sancționează faptele ilegale prevăzute de legislația în vigoare privind deținerea ilegală de arme și muniții, materii explozive și substanțe toxice; 
- efectuează verificări și autorizează: persoane fizice, asociații sportive și de vânătoare care dețin arme și muniții pentru pază și tir sportiv; 
- ține evidența agenți economici care desfășoară operațiuni cu materii explozive,  precum și a artificierilor și pirotehniștilor pe care-i avizează, potrivit legii; 
- înregistrează, ține evidența și controlează agenții economici și persoanele fizice deținătoare, producătoare, utilizatoare de substanțe toxice, autorizate să desfășoare activități cu astfel de        substanțe și a celor de uz fitosanitar; 
- vizează anual registrele agenților autorizați pentru evidența gestionării și mișcării substanțelor și produselor toxice; 
- execută acțiunile de avizare a permiselor de armă la persoanele fizice și autorizațiilor de deținere la persoanele juridice din raza de competență; 
- ține  evidența armelor și munițiilor , materiilor explozive și substanțelor toxice furate și pierdute.