Serviciul Comunicații și Informatică are următoarele atribuţii:
- organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate de comunicaţii şi informatică din cadrul inspectoratului;
- asigură funcţionarea optimă a reţelelor de comunicaţii voce-date;
- asigură funcţionarea şi conectivitatea corespunzătoare a produselor program de aplicaţie pentru nevoile subunităţilor de poliţie;
- gestionează şi controlează drepturile de acces la informaţiile din bazele de date aflate în competenţă.
- analizează, sintetizează şi corelează propunerile subunităţilor de poliţie din judeţ privind înzestrarea şi asigurarea materială.