Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (S.I.C.E.).

 • Î. / Șef al serviciului – comisar-șef de poliție Costin Sofronie.

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice funcţionează ca structură specializată în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, sub îndrumarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare în domeniu şi având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub supravegherea procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.

În mod generic, serviciul are următoarele atribuții și responsabilități legale :

 • Efectuarea de analize pentru cunoașterea evoluției fenomenului infracțional din domeniile date în competență, structurate pe linii de muncă și medii de interes polițienesc.
 • Elaborarea de strategii de acțiune pentru înlăturarea cauzelor generatoare și a condițiilor favorizatoare producerii de fapte antisociale în domeniul economic.
 • Stabilirea unor măsuri specifice având ca obiect diversificarea formelor de acțiune în raport cu metodele și mijloacele folosite de făptuitori, în scopul combaterii fenomenului infracțional.
 • Organizarea și realizarea de activități operative pentru asigurarea prevenirii și descoperirii  infracțiunilor, respectiv identificarea mijloacelor de probă în dosare penale.
 • Verificarea datelor de interes obținute prin mijloace proprii în  procesul muncii, precum și cele primite de la alte structuri cu care cooperează sau colaborează, în vederea prevenirii și combaterii criminalității economice, dispunând măsurile legale ce se impun, în funcție de rezultatul verificărilor.
 • Efectuarea de verificări, în baza actelor normative în vigoare, cu privire la cereri ori reclamații ce au ca obiect încălcări ale legii în domeniul economico-financiar sau bancar și soluționarea acestora în baza materialului probatoriu administrat.
 • Efectuarea actelor de cercetare penală în dosarele penale care au ca obiect criminalitatea economică, sub supravegherea procurorilor din cadrul Ministerului Public.
 • Realizarea actelor de urmărire penală stabilite de către procuror prin ordonanță de delegare în dosarele al căror obiect îl constituie fapte penale de competența exclusivă a acestuia (infracțiunile de corupție, cele asimilate infracțiunilor de corupție și cele în legătură directă cu infracțiunile de corupție).

Serviciul este organizat în birouri, aflate în subordinea nemijlocită a șefului serviciului, după cum urmează :

Biroul de investigaţii complexe (Biroul 1).

 • Î. / Șef al biroului – subcomisar de poliție Anca PANTELIMON.

Competențe : desfășoară activităţi operative, investigative şi de cercetare penală, având în competenţă infracțiunile specifice următoarelor linii de muncă : evaziune fiscală și fraude intracomunitare, spălare a banilor, fraude vamale și la regimul produselor accizabile, proprietate intelectuală și jocuri de noroc.

Biroul  de investigare a criminalităţii la regimul fondurilor publice şi a corupţiei (Biroul 2).

 • Șef al biroului – comisar-șef de poliție Gabriel CRUCEANU.

Competențe : desfășoară activităţi operative, investigative şi de cercetare penală, având în competenţă infracțiunile specifice următoarelor linii de muncă : corupţie, achiziţii publice, administrație publică și instituții bugetare, conflict de interese și fond funciar.

Biroul de  investigare a criminalităţii din mediul de afaceri (Biroul 3).

 • Î. / Șef al biroului – comisar-șef de poliție Sorin GLOGOJAN.

Competențe desfășoară activităţi operative, investigative şi de cercetare penală, având în competenţă infracțiunile specifice următoarelor linii de muncă : criminalitate economică, criminalitate financiar-bancară, infrastructură rutieră și transporturi, construcții, materiale reciclabile, protecția mediului și silvicultură, agricultură și industrie alimentară, protecția forței de muncă, asigurări-reasigurări, societăți comerciale și insolvență judiciară.