Biroul pentru Protecția Animalelor este structura care asigură la nivelul inspectoratului cooperarea intra și interinstituțională pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecției animalelor.

 

Biroul pentru Protecția Animalelor îndeplinește următoarele atribuții:

  1. realizează intervenția, alături de celelalte structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în protecția animalelor, la evenimente din domeniul de competență;
  2. realizează documentări asupra evoluției fenomenului infracțional din domeniile de competență, precum și evaluări la unitățile de poliție teritoriale cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse pentru gestionarea problematicii referitoare la protecția animalelor;
  3. efectuează activități pentru constatarea infracțiunilor din competență și efectuează cercetarea penală, în conformitate cu dispozițiile legale, sub supravegerea procurorului;
  4. constată și aplică stancțiuni contravenționale în domeniile de competență;
  5. verifică cereri și sesizări ale cetățenilor, instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale referitoare la încălcări ale legislației referitoare la protecția animalelor;
  6. colaborează cu instituțiile de stat și private, precum și cu organizațiile neguvemamentale cu atribuții în domeniul protecției animalelor, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecției animalelor, conform competențelor;
  7. colaborează și relaționează permanent cu autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală și organizațiile neguvemamentale de protecție a animalelor în scopul intervenției de urgență în situația în care animalele sunt supuse unor situații de pericol care le afectează viața sau integritatea fizică, ca elemente ale condițiilor de viață și de bunăstare ale acestora;
  8. asigură informarea cu privire la rezultatele activităților derulate destinate prevenirii și combaterii faptelor ilegale îndreptate împotriva animalelor;
  9. se preocupă de implementarea pe plan local a programelor și planurilor de măsuri/acțiune elaborate la nivelul eșaloanelor superiore și a concepțiilor de organizare/reorganizare a activității, emise la nivel local;
  10. organizează și execută acțiuni, controale, și alte activități polițienești, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională, în domeniul de competență și în zona de responsabilitate;