Serviciul Criminalistic are următoarele atribuții:
- răspunde de executarea atribuțiilor ce revin poliției în domeniul cercetării la fața locului, executarea constatărilor  tehnico - științifice și a expertizelor  necesare identificării criminalistice , organizează, actualizează și exploatează cartotecile criminalistice; 
- participă și efectuează fotografii, filmări sau înregistrări video la percheziții, reconstituiri,recunoașteri din grup;
- desfășoară activități de cercetare științifică aplicativă  în domeniul criminalisticii;