Serviciul  de Logistică are următoarele atribuţii principale:

- răspunde de organizarea și desfășurarea în bune condiții a primirii, depozitării , conservării, întreținerii, eliberării și folosirii bunurilor; 
- asigură transportul efectivelor și bunurilor materiale cu mijloace auto din dotare ; 
- asigură hrănirea efectivelor , a animalelor de serviciu și înzestrarea unității cu bunuri materiale necesare preparării hranei; 
- răspunde de exploatarea în bune condițiuni a valorilor materiale , stabilind răspunderea în cazul producerii de pagube sau degradări de bunuri aflate în evidența unității; 
- asigură inspectoratul cu spații de lucru și cazare și servicii necesare desfășurării în bune condiții a muncii operative a cadrelor de poliție.