CADRU LEGAL

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, modificată;
Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - cu modificările ulterioare;
Legea nr. 60&1990 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu modificările ulterioare;
Legea nr. 53/1998 privind ratificarea Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal;
OG nr.11/2006 privind combaterea violenţei în sport
Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei comunitare pentru ordine publică;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei persoanelor;
Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
Legea nr. 26/1996 Codul Silvic;
Ordonanţa de urgenţă nr. 97/14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea 290/2005;
Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările ulteriore;
Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura;
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – aprobată prin Legea nr.49/2006;
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului - cu modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional;
Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional;
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005/1994 privind protecţia mediului;
Hotărârea Guvernului nr. 922/1995 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 427 din 23 martie 2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
Legea nr. 241/15.07.2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
Hotărârea Guvernului nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistică.
Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.