1. DESCRIEREA CENTRULUI DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ

          

    Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Judeţean Brasov, este structura de specialitate care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, transferul, punerea în libertate și respectarea drepturilor și libertăților persoanelor private de libertate, în condițiile prevăzute de lege. Se organizează și funcționează potrivit prevederilor art. 107 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, a Hotărârii nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – TITLUL   IV,  cu anexele aferente, Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 14 din 09.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora.

    Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Judeţean Brașov este arondat și funcționează în circumscripția Penitenciarului Codlea, județul Brașov.

 

  1. DREPTUL DE A PRIMI VIZITE

 

         Persoanele reținute/arestate preventiv au dreptul de a primi vizite, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului centrului sau prin intermediul unor sisteme electronice. Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific.

Durata şi periodicitatea vizitelor se desfășoară cu aplicarea și respectarea Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.

Persoanele reținute/arestate preventiv au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale apărătorului, dar cu respectarea normelor de siguranță a centrului referitoare la orele de vizită și personalul de serviciu necesar asigurării acestui drept.

Pentru menținerea legăturii cu familia şi pentru medierea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, centrul de reținere și arestare preventivă asigură posibilitatea vizitării persoanelor reținute/arestate preventiv.

Persoanele reținute/arestate preventiv pot fi vizitate de membrii de familie, aparținători sau alte persoane, cu aprobarea șefului centrului. Cu consimţământul persoanei reținute/arestate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a șefului centrului; Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane reținute/arestate preventiv. Prin excepţie, soţul sau soţia, ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita simultan două sau mai multe persoane reținute/arestate preventiv, cu respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate. Persoanele private de libertate pot fi vizitate de cel mult 2 persoane adulte și 2 minori, cu ocazia unei vizite acordate. 
       Numărul de persoane care pot vizita simultan una sau mai multe persoane reținute/arestate poate fi limitat, prin decizie motivată a şefului centrului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoanele încarcerate numai însoţiţi de o persoană majoră;

 Persoana sosită în vizită este obligată să-şi dovedească identitatea. Dovada identităţii se face cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act prevăzut cu fotografie, emis de o autoritate a statului al cărui cetăţean sau rezident este. În caz de îndoieli asupra realităţii identităţii, vizita nu se aprobă;

Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor reținute/arestate, a persoanelor care se află în stare de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul de desfăşurare a vizitei. Persoanele despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere, nu sunt primite la vizită;

       Persoanele private de libertate pot comunica în limba maternă atât între ele, cât şi cu persoanele care le vizitează;

      Persoanele reținute/arestate sunt informate de către lucrătorii centrului cu privire la boala gravă sau decesul soţului, soţiei sau al concubinului, concubinei, precum şi al unei rude apropiate, în cel mai scurt timp de la luarea la cunoştinţă, despre evenimentul produs.

 Numărul de vizite conform Hotararii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este:

   a) majorii beneficiază de 4 vizite/lună.

        b) minorii care sunt încarcerați în centru beneficiază de 6 vizite/lună.

Pentru menţinerea legăturii cu familia şi pentru medierea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, CENTRUL DE REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ din cadrul I.P.J. Brașov asigură posibilitatea vizitării persoanelor private de libertate zilnic, în intervalul orar 08.00 – 16.00 (cererile vor fi primite până la ora 14.00), conform următorului grafic de acordare:

  ZIUA                                   LITERELE

LUNI                                      A, B, C, D

MARȚI                                   E, F, G, H, I, J

MIERCURI                            K, L, M, N

JOI                                          O, P, R, S, Ș

VINERI                                  T, Ț, U, V, Z                                 

SÂMBĂTĂ                            X, Y

DUMINICĂ                           Q, W

 

 În situații excepționale, cu aprobarea șefului de centru, pentru motive temeinice, vizitele se pot acorda și în afara graficului stabilit.

Persoanele reținute/arestate preventiv au dreptul de a primi vizite, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului centrului sau prin intermediul unor sisteme electronice;

Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific;

Durata şi periodicitatea vizitelor se desfășoară cu aplicarea și respectarea Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Persoanele reținute/arestate preventiv au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale apărătorului, cu respectarea normelor de siguranță ale centrului referitoare la orele de vizită și personalul de serviciu necesar asigurării acestui drept;

 

  1. DREPTUL DE A PRIMI PACHET/EFECTE

 

Pachetele cu bunuri permise la păstrare de persoanele reținute/arestate preventiv se primesc cu prilejul vizitelor. Acestea se distribuie numai în cadrul sectorului de acordare a dreptului la vizită;

   Persoanele private de libertate pot primi sume de bani, care se consemnează în fişa contabilă nominală, ce se întocmeşte la intrarea în centru;

   Sumele de bani introduse în centru pe alte căi decât cele prevăzute la alineatul de mai sus, precum şi cele găsite asupra persoanelor reținute/arestate preventiv cu ocazia percheziţiilor, se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

   Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa centrului de reținere și arestare preventivă, buna convieţuire sau sănătatea persoanelor reținute/arestate preventiv, de stupefiante, substanțe psihotrope, substanțe care conțin alcool, precum și a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare;

       Articolele și bunurile a căror primire nu este permisă, se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepția celor care prin lege sunt interzise la deținere, caz în care este informat organul competent;
       Articolele și bunurile sunt supuse controlului specific în prezența persoanelor reținute/arestate preventiv, înainte de a le fi predate;

        Se interzice primirea de bunuri, alimente şi obiecte peste limitele admise, prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, privind bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de aceste persoane.

    Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele private de libertate sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, astfel:

- Persoanele reținute/arestate preventiv pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare;

- Pe lângă pachetele prevăzute la alineatul de mai sus,  persoanele reținute/arestate preventiv pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile menționate la alineatul de mai sus, cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin, precum şi cu ocazia zilei de naştere;

- Persoanele reținute/arestate preventiv pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alineatul de mai sus;

- Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de centru;

- Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alineatul de mai sus destinate persoanelor reținute/arestate preventiv sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către șeful centrului;

- Persoanelor reținute/arestate preventiv le este interzis:

a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

Persoanelor reținute/arestate preventiv le este interzis să primească, să achiziționeze sau să procure în orice mod obiecte contondente, ascuțite, înțepătoare sau de altă natură, care pot fi folosite pentru atacarea personalului centrului, a vizititorilor, a celorlalte persoane încarcerate și a tuturor persoanelor cu care intră în contact sau pot fi folosite în scopul automutilării ori suicidului, inclusiv obiecte vestimentare ca: șireturi, curele, șnururi,  cordoane, eșarfe, brățări, ciorapi cu chilot și sutien ( femei), ținte metalice.

Lista cu bunurile care pot fi primite, achiziționate, păstrate și folosite de persoanele reținute/arestate preventiv conform  Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal va face parte (ANEXA 2) din prezentul regulament de ordine interioară.