Date de contact:
Adresa : Str. Corneliu Coposu 89-91, Cluj Napoca, jud. Cluj
Telefon : 0264 - 439.772
Fax : 0264 - 439.904

Principalul obiectiv al Şcolii de Agenţi de Politie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca este pregătirea elevilor pentru a deveni poliţişti capabili să exercite atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Viitorul poliţist trebuie să dobândească abilităţi de acţiune pe baza şi în exercitarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii, să-şi dezvolte spiritul de responsabilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i sunt conferite prin Constituţie.