1. Model cerere solicitare aviz de acces la drumul public (Anexa nr. 9), prevăzută la art. 52 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit enunţului textului de lege invocat, proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.

De asemenea cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 33 alin. (1) din din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 87 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat

Precizăm că în conformitate cu prevederile Anexa 1 pct.1 din O.G. nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avizarea amenajării căilor de acces la drumul public se percepe, funcţie de termenul de eliberare a avizului, o taxă de 100 lei în regim normal (30 zile), respectiv 200 lei în regim de urgenţă (5 zile). Conform alin. 1 al art. 3 din actul normativ anterior menţionat, taxele respective constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

Dosarul întocmit de către solicitant privind acordarea de către Poliția Rutiera a avizului pentru amenajarea accesului la drumul public, trebuie să conțină:

 • Proiect tehnic, semnat de către cei care l-au intocmit);
 • Proiectul tehnic trebuie să cuprindă:
 • Memoriu de prezentare a lucrării;
 • 4 planuri de situatie, la scara 1:250/ 1:500/ 1:1000, după caz, care să cuprindă semnalizarea rutieră aferentă accesului rutier;
 • Referat privind verificarea de specialitate la cerințele A4, B2, D2 ale proiectului, întocmit de către un verificator de proiecte de drumuri atestat M.L.P.A.T.;
 • Punctul de vedere, în scris, al proiectantului drumului, privind modul în care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevăzute a se executa in cadrul viitorului proiect, în cazul realizării accesului la un obiectiv social-economic pe un sector de drum aflat în curs de reabilitare sau în vecinătatea traseului unui drum viitor (autostrada, drum expres).

2. Model cerere pentru avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau pietonilor (Anexa nr. 10);

3. Model cerere în vederea încheierii unui contract de prestării servicii pentru însoţirea cu echipaje de poliţie rutieră a transporturilor agabaritice (Anexa nr. 11);

4. Model cerere pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră (Anexa nr. 12);

5. Model cerere pentru acordarea avizului Poliţiei Rutiere pentru proiectele de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice şi alte dispozitive speciale (Anexa nr. 13);

Dosarul întocmit de către solicitant privind avizarea proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispositive speciale, trebuie să conțină:

 • Proiect tehnic, semnat de către cei care l-au întocmit);
 • Proiectul tehnic trebuie sa cuprindă:
 • Memoriu de prezentare a lucrării;
 • Planuri de situație in doua exemplare, scara 1:250/ 1:500/ 1:1000, după caz, care să cuprindă semnalizarea rutieră aferenta proiectului;

 

6. Model cerere în vederea obţinerii avizului pentru organizarea şi desfăşurarea unui concurs/antrenament pe drumurile publice (Anexa nr. 14);

Dosarul întocmit de către solicitant privind privind avizarea închiderii circulației și/sau instituirii restricțiilor de circulație pentru vehicule și/sau pietoni, în vederea organizării si desfasurarii concursurilor/antrenamentelor pe drumurile publice, trebuie sa conțină:

 • Memoriu de prezentare a concursului/antrenamentului. Acesta trebuie sa cuprindă:
 • Tipul concursului/ antrenamentului;
 • Categoria si denumirea drumului public;
 • Implicațiile asupra traficului rutier;
 • Descrierea semnalizarii rutiere temporare a zonei de drum pe care se desfășoară concursul/antrenamentul;
 • Schița traseului pe care se desfășoară concursul/ antrenamentul.