Certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se restituie deținătorului autovehiculului sau persoanei desemnate (în cazul persoanelor juridice) numai în baza documentului care atestă că motivele reținerii au încetat.

Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului (Anexa nr. 15).

Fişiere ataşate