Principalele atribuţii ale Biroului Control Intern:
- organizează și execută controale, (evaluări), verificări, petiții, previne și combate încălcările de acte normative în rândul cadrelor inspectoratului și subunităților din subordine; 
- verifică plângerile ce vizează personalul numit în funcție de șeful inspectoratului și adjuncții acestuia, referitoare la încălcări ori abateri în legătură cu serviciul prevăzute în ordine și instrucțiuni, efectuând, după caz, cercetarea penală, cu excepția situațiilor în care urmărirea penală este dată prin lege în competența procurorului; 
- verifică petițiile și sesizările adresate conducerii M.A.I., I.G.P.R. și I.P.J. repartizate spre soluționare și propune măsuri în raport cu concluziile desprinse și după aprobare, inițiază punerea lor în aplicare.