Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:
- organizează și realizează sistemul de primire, centralizare și prelucrare a datelor referitoare la situația operativă din zona de responsabilitate a inspectoratului și asigură executarea serviciului de zi pe inspectorat;
- asigură difuzarea informațiilor de interes public către populație, monitorizarea presei,  gestionarea imaginii publice a instituției și relaționarea acesteia cu societatea; 
- organizează activitatea de primire, înregistrare și repartizare la formațiuni și subunități a petițiilor primite de la cetațeni și urmărește rezolvarea în termen a acestora, precum și activitatea de primire în audiență a   cetățenilor;
- elaborează comunicate , documentare și alte materiale de presă, în urma consultării serviciilor de specialitate și cu aprobarea conducerii inspectoratului;
- monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora ;
- preia apelurile prin Sistemul 112 și după obținerea informațiilor necesare de la apelant desfășoară activități pentru realizarea unei intervenții optime; 
- asigură centralizarea , analiza și sinteza activității desfășurate de inspectorat în domeniul relațiilor internaționale;
- redactează documente și materiale de informare privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute de efectivele de poliție pentru instituțiile locale;