Principalele atribuții ale Serviciului Cazier Judiciar, Statistică  și Evidențe Operative:
- organizează și ține evidența locală a persoanelor înscrise în cazierul judiciar , născute în județ,  
   eliberează certificate, copii sau extrase de pe cazierul judiciar solicitate de persoane fizice, organe de urmărire penală sau justiție, în condițiile prevăzute de lege, constată reabilitarea de drept a persoanelor înscrise în cazierul judiciar; 
- ține evidența lucrărilor și cauzelor penale de la reședința inspectoratului și a raziilor și acțiunilor organizate la nivelul inspectoratului; 
- organizează și asigură funcționarea camerei de corpuri delicte de la reședința inspectoratului; 
- întocmește  și centralizează situațiile statistice operative lunare, trimestriale, semestriale , la 9 luni și anuale cu activitatea desfășurată de cadrele inspectoratului.