A N U N T

 

In conformitate cu prevederile art.7 al.1 si 2 din Legea nr.329/2003, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la dobandirea calitatii de detectiv particular, Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, cu sediul in municipiul Brasov, str.Nicolae Titulescu nr. 28, organizeaza in ziua de 07 martie 2017, ora 10.00,

 

E X A M E N

 

Pentru atestarea profesionala a calitatii de detectiv particular, cu respectarea procedurilor in vigoare, a metodologiei, bibliografiei si ghidului de interviu elaborate de catre Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Investigatii Criminale, nr. 83542 / 07.07.2006.

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

 

Candidatii vor prezenta  pana la data de  20 februarie 2017 (inclusiv), orele 16:00, la sediul  I.P.J. Brasov – Serviciul de Investigatii Criminale (etajul 3, camera nr. 40C, tel. 0268 / 409. 742), sau la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale (etaj 2, camera 22C), un dosar plic ce va contine  urmatoarele documente:

 

- cerere de participare la examen;

- curriculum vitae;

- actul de identitate si certificatul de nastere, in copie legalizata;

- actul de stare civila, in copie legalizata;

- actul de studii, in copie legalizata;

- actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;

- certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata;

- certificat de testare psihologica eliberat de un laborator/cabinet specializat autorizat;

- declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta de art. 5 lit. e din lege, respectiv ca nu desfasoara o activitate care implică exercitiul autoritatii publice.

 

 

         Dupa verificarea indeplinirii conditiilor legale pentru sustinerea examenului, la dosar se vor anexa urmatoarele documente:

 

- avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul

Inspectoratului de Poltie al Judetului Brasov;

- dovada achitarii la casieria I.P.J. BRASOV a tarifului (139,28 RON) pentru sustinerea examenului (care se va depune la dosar, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de catre candidat);

 

PROBE DE EXAMEN :

- proba scrisa (test grila cuprinzand un numar de 18 intrebari)

- interviu (pentru candidatii declarati „admis” la proba scrisa).

 

Tematica si Bibliografia sunt cele stabilite de catre Inspectoratul General al

Politiei Romane – Directia de Investigatii Criminale si afisate pe pagina de Internet la adresa bv.politiaromana.ro – sectiunea „Informaţii utile” – link “Detectivi particulari”.

Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afisate timp de 10 zile.

Candidatii respinsi pot depune contestatie in termen de 3 (trei) zile de la data afisarii rezultatelor.

Reprezentantii mandatati ai asociatiilor profesionale de detectivi particulari, care doresc sa participe la examen, vor comunica in scris Serviciului de Investigatii Criminale din Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, pana la data de 03.03.2017.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. tel. 0268 / 409. 742 si pe pagina de Internet a Directiei Generale a Politiei Municipiului  Bucuresti,  la adresa  b.politiaromana.ro, sectiunea „Informaţii utile” – link “Detectivi particulari”, sau pe pagina de internet a I.P.J. Brasov, la adresa bv.politiaromana.ro.